مجله نوجوان 127 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 127 صفحه 35

آنقدر ساده بود وصمیمی که چند بار رقصیده بود حیرت آیینه بر تنش تا چشم آسمان به غمی تیره می نشست سر می گذاشتند ملائک به دامنش

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 127صفحه 35