مجله نوجوان 128 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 12

دیروز با ما کسی بود «دیروز با ما کسی بود» یعنی امروز دیگر نمی‏توان شبیه او را یافت. «دیروز با ما کسی بود» یعنی آن کس که دیروز بود با ما بود به معنای واقعی با ما بود یعنی با مردمش بود و از جنس مردم بود. « دیروز با ما کسی بود» یعنی آنکه دیروز با ما بود، کسی بود؛ کسی که مثل هیچ کس نبود و از هم عصرانش کسی نمی‏توانست مانند او باشد. «دیروز با ما کسی بود» نام جدیدترین مجموعۀ شعر دکتر راکعی است. دکتر راکعی در این مجموعه تعدادی از سروده‏های خویش را دربارۀ حضرت امام (س) گرد آورده‏اند و اگر بخواهیم آن را در مجموعۀ آثاری که تا به حال در زمینه‏های ادبی و هنری با موضوع امام و انقلاب خلق شده‏اند مقایسه کنیم بدون شک از بهترینهاست. دکتر فاطمه راکعی از نیروهای متخصّص و متعّهد ادبیات روزگار ماست و از جمله شاعرانی است که از آغاز، با عشق به انقلاب و امام انقلاب سروده است و همواره اشعارش آمیخته به عطر معنویّت بوده است. دکتر فاطمه راکعی مدیر عامل دفتر شعر جوان است و در این سالها برای پیشرفت و بالندگی شعر جوان ایران زحمت فراوانی کشیده است. مجموعۀ شعر «دیروز با ما کسی بود» به همّت مؤسسّه تنظیم و نشر آثار امام (س) به چاپ رسیده است. آماده سازی صفحه بندی این کتاب بر عهدۀ حامدقاموس‏مقدم و ویراستاری آن بر عهدۀ محسن وطنی بوده است. با این امید که در هفته‏های آینده نیز بتوانیم باز هم آثار هنری مربوط به حضرت امام (س) را به شما معرّفی کنیم چند نمونه از اشعار این مجموعه را مرور می‏کنیم:

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 12