مجله نوجوان 128 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 128 صفحه 24

حامد قاموس مقدم جنگل انتظار پیتر درون تختخوابش دراز کشیده بود و پتو را تا زیر گردنش بالا کشیده بود. صدای قدمهای پدرش را که به سمت اتاق می‏آمد شنید. چشمانش را بست. لحظه‏ای حس کرد نور راهرو رویش پهن شد. صدای پدر را شنید که آرام می‏گوید: انگار خوابیده! وقتی پیتر احساس کرد نور از رویش جمع شده است آرام چمانش را باز کرد. دور شدن صدای قدمهای پدر یعنی لحظۀ شروع عملیات! پیتر پتو را کنار زد او با تجهیزات کامل یعنی پوتین و شلوار پیک نیک و چراغ قوه و یک کوله پشتی از زیر پتو بیرون پرید. رأس ساعت مقرّر، چند سنگ ریزه به شیشه خورد. پیتر به همراه جورج و اندی قرار

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 24