مجله نوجوان 147 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 147 صفحه 28

انیمیشن شهریارزنجانی جادوی شرقی بامنطق شلخته یاداشتی بر انیمیشن قلعه متحرک هاول تخیل «هایومیازاکی» تخیلی عجیب است، منطقی که او در آثارش برای خلق جهانی فانتزی و جادویی به کار می­برد با اینکه با عقل جور در نمی­آید ولی شیرین است. بیننده در ابتدا سعی می­کند در مقابل فرم جادویی آثار او مقاومت کند و آن را نپذیرد ولی یک کنجکاوی شیرین و شیطنت کودکانه او را به دنبال خود می­کشد و وقتی مخاطب آثار میازاکی به خودش می­آید. در می­یابد مدت زیادی است که در برابر جادوی فیلم میازاکی تسلیم شده است و از آن لذّت می­برد. پس از اتمام فیلم هم داستان فیلم و شخصیتهایش دست از سر بیننده بر نمی­دارند و تا مدتها تأثیر خود را در او باقی می­گذارند. پیش از این راجع به فرم و ساختار فیلمهای میازاکی صحبت کرده­ایم. او سازندۀ ژاپنی فیلم روح سرگردان بود که جایزه اسکار بهترین انیمیشن را گرفت. «قلعۀ متحرک هاول» فیلم دیگری از این فیلمساز است که در سال 2004 به نویسندگی و کارگردانی او ساخته شده است. نکتۀ جالب در تهیۀ این فیلم این است که کمپانی بزرگ والت دیزنی سرمایه گذاری و تهیه کنندگی این فیلم را به عهده داشته است. با اینکه در رده بندی این فیلم، گروه «کودکان» قیدشده است ولی کودکان که این فیلم را می­بینند باید در واقع تخیل و تمرکزی بیش از نوجوانان داشته باشند تا بتوانند از فیلم، برداشتی مناسب کنند و لذّت ببرند. داستان این فیلم مربوط به دنیای خوبیها و بدیها و تقدیرهاست؛ تقدیری که خوبیها و بدیها را در برابر هم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 28