مجله نوجوان 149 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 149 صفحه 15

کاغذ نمکی عمل جراحی دکتربه مریض گفت: بگو ببینم جانم! اگر عمل جراحی را لازم تشخیص بدهم شما می­توانید پول آن را تأمین کنید؟ مریض گفت: دکترجون! اگرمن نتوانم پول آن را تأمین کنم باز هم شما عمل جراحی را لازم تشخیص می­دهید؟ شوخی روزی مردی سیلی محکمی به گوش یکی از همسایگانش زد. مرد از او پرسید: جدّی زدی یا شوخی؟ مردهمسایه باعصبانیت جواب داد: جدّیِ جدّی! همسایه نفس راحتی کشید و گفت: خدا را شکر که جدّی بود چون من با کسی شوخی ندارم!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 15