مجله نوجوان 151 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم دوست نوجوانان صاحب امتیاز : مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام (س) سال سوم- شمارة 39 هر روز جهان عید است اگر تو مولا باشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 امسال با پارسال فرق می کنه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 علوم کلفت و تجربة نازک : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 زیارت مختصر و پذیرایی ا دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 نمک در نمکدان شوری ندارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 جنگل فرشتگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 پاسخ معمای انیشتن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 کاغذ نمکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 جدول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 خواسته های بیجای پس آقای میخی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 اگر علی نبود . . . . باران نبود ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 همه شاعرا عاشقن ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 یک سیّاره آبی با یک دنیا تنهایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 میزان استفاده از برنامه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 آیه های شکوه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده فکس : 66712211 تلفن : 66706833 مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء- محسن وطنی دبیر تحریریه : زهرا سادات موسوی محسنی مدیر هنری : حامد قاموس مقدم Hghm97@gmail .com صفحه آرایی : لیلا بیگلری سروش مسعودی گروه هنری : سارا قاموس مقدم پریسا پیاده روی مقدم مجید صالحی نعیم تدیّن ماندانا بیات طراح جلد : مجید صالحی اعضای تحریریه : اسماعیل امینی قربان ولیئی ناصر فیض مژگان بهمنش دلارام کارخیران افسون حضرتی قاسم رفیعا حبیب بابایی مرتضی سورج مریم شکرانی شهریار زنجانی امیر صباغ زاده مسعود اختری مدیر اجرایی : هیرو نامداری ویراستار : حسام الدین قاموس مقدم تلفکس : 88836792 پست الکترونیک : doost_nojavanan@yahoo .com آدرس : تهران- صندوق پستی 3563- 14155

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 2