مجله نوجوان 151 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 9

کار خود را به دیگران واگذار نمی کردند امام مقید بودن تا آنجا که امکان دارد کار خود را بر دیگری تحمیل نکنند و کار خود را خودشان انجام دهند . در نجف گاهی اتفاق می افتاد که امام از روی پشت بام متوجه می شدند که چراغ آشپزخانه یا دستشویی روش مانده است . در این موارد به خانم یا دیگر کسانی که در پشت بام بودند ، دستور نمی دادند که بروند و چراغ را خاموش کنند ، بلکه خود راه می افتادند و سه طبقه را در تاریکی پایین می آمدند و چراغ را خاموش می کردند و بازمی گشتند . گاهی نیز قلم یا کاغذی می خواستند که در طبقة دوم منزل بود . در این شرایط نیز به هیچ کس حتی به عزیزانشان ، فرزندان شهید مرحوم حاج سید مصطفی ، دستور نمی دادند که برای ایشان قلم و کاغذ بیاورند ، بلکه خودشان برمی خاستند از پله ها بالا می رفتند و آنچه را که لازم داشتند ، برمی داشتند و بازمی گشتند . حجت السلام سید حمید روحانی : پا به پای رکاب آفتاب ، ج2 ، ص 33- 332

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 9