مجله نوجوان 151 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 14

سرگرمی مسابقه - مسابقه- مسابقه پاسخ معمای انیشتن عرض کنم خدمت شرکت کننده های عزیز مسابقه که جناب « ماهی » در خانة چهارمی یعنی خانة سبز رنگی که متعلق به آقای آلمانی است ، زندگی می کنند . خوشبختانه در این مسابقه به ما ثابت شد که افراد با هوش در کشور ما خیلی بیشتر از 2 درصدی هستند که جناب انیشتین پیش بینی کرده بود و ما مجبور شدیم قرعه کشی کنیم. ما ثابت شد که افراد باهوش در کشور ما خیلی بیشتر از 2درصدی هستند که جناب انیشتین پیش بینی کرده بود و ما مجبور شدیم قرعه کشی کنیم . خانمها و آقایان برنده برای دریافت جایزة خود می توانند در ساعات اداری با جناب آقای حسین خانی با شمارة تلفن 22288694 برندگان مسابقه اینها هستند : برندگان تهران 1- مریم نقیان 2- زینب سادات ابطحی 3- مصطفی پری بهار 4- اکرم استاجی 5- امیر محمّد محمودی برندگان شهرستانی 1- محبوبه سادات حسینی . . . . . . . . . . . . .اصفهان 2- سمانه صالحی منش . . . . . . . . . . . . . . . . . قم 3- امیرحسین ودیعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یزد 4- مصطفی بریمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساری 5- مریم شیر بیگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفسنجان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 14