مجله نوجوان 151 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 31

خستگی آدمهاست ؟ هیچ از آمار تأسف بار افسردگی مردم دنیا چیزی می دانید ؟ ! از جرم و جنایت های وحشتناکی که هر روز انجم می شود ؟ ! از خانواده های از هم گسیخته و بچه هایی که هرگز شیرینی و لذت عشق والدینشان را درک نکنید ؟ ! هیچ شنیده اید از بزرگترها که می گویند زمان خودشان خیلی دوست داشتنی تر و شیرین تر بود چون آدمها با هم مهربان بودند و دلهایشان به هم نزدیکتر بود ؟ ! بزرگترهایی که دو تا دورة زمانی مختلف را تجربه کردند و خوب می توانند این تفاوتها را احساس کنند . تابلو های نقاشی معاصر را دیده اید که آدم ها همه تنها و بی پناه به تصویر کشیده شده اند ؟ ! آدمهایی که از جنگها وحشتزده اند . از جنگ آدم های وحشی و افسار گسیخته ، آدمهایی که دیگر با هم مهربان نیستند . . . شعر های تلخ و غمگین ، کاریکاتور های سیاه ، قصه هایی از زندگی تنها و افسردة آدم ها ، فیلمهایی که رنج بی پناهی آدم های معاصر را نشان می دهد ، فیلمهایی که از آیندة سیاه زمین خبر می دهد ، زمینی که به دست خود ما متلاشی خواهد شد و . . . چرا . . . ؟ چرا ما آدم ها با هم مهربان تر نباشیم ؟ مگر این همه دعوا و بدی و نفرت و کینه توزی و جنگ افروزی نیتجة دیگری جز تلخی و نابودی دارد ؟ ! چرا وقتی می توانیم خیلی ساده و صمیمی یکدیگر را دوست داشته باشیم و روز های قشنگ تری را روی زمین و با هم تجربه کنیم ، این کار را انجام ندهیم و به جایش همة عمرمان را توی جنگ و دعوا و تنهایی به هدر بدهیم ؟ ! برای همین است که پیامبران ، این همه آدم ها را به مهربانی و نیکی و خوبی در حقّ همدیگر دعوت می کنند . برای همین است که دین اسلام می گوید خوش خلقی نصف ایمان است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان بزرگوار ما این همه تأکید می کنند که مسلمانها نسبت به هم مهربان و خوش اخلاق و برادر باشند و سفارش می کنند که ما خشممان را در مورد هم کنترل کنیم . همدیگر را ببخشیم ، نسبت به یکدیگر کینه و حسد نداشته باشیم ، خیرخواه همدیگر باشیم و آن چیزی را که برای خودمان می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم و . . . می دانید ، خداوند صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده و کتاب های آسمانی را نازل کرده است و در همة آن ها انسانها را به این اصول مهم دعوت کرده است تا دنیای ما امروز به اینجا کشیده نشود و فردا به آن سرنوشت دهشتناک و غم انگیزی که خودمان هم توی فیلم هایمان پیش بینی می کنیم و به آن معترفیم گرفتار نشویم ، تا آمار جرم و جنایت و جنگ و خونریزی ، این همه میان آدم ها زیاد نشود و زندگی شادتر و قشنگ تر و راحت تر و عادلانه تری روی زمین شکل بگیرد . اصلاً شما هیچ می دانید علم روانشناسی ثابت کرده است که هرچه آدم ها نسبت به هم مهربان تر باشند و عشق زیادتری به هم ابراز و دریافت کنند ، ضریب بیماری های روانی و درنتیجه ناهنجاری اجتماعی و جرم و جنایت میانشان کمتر می شود ؟ ! و این درواقع مصداق همان حدیثی است که یکی از بزرگان دین ما می فرماید : گناه ، ریشة تمام بلایاست . پس سعی کنیم نسبت به هم مهربان تر باشیم و بیشتر هوای هم را داشته باشیم چون یک زمین است و آدمهایش و یک دنیا نهایی . . . ! چون ما آدم ها حقیقتاً غیر از همدیگر مرهمی برای زخمهایمان نداریم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 31