مجله نوجوان 151 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 151 صفحه 34

شعر آیه های شکوه مصطفی محدثی خراسانی سیل توحیدیان محرم راز از صفا سوی دشت جاری شد خاک سوزان سرزمین حجاز در قدمهایشان بهاری شد رفته بودند خسته و غمگین نفس مروه شست و شوشان داد رفته بودند ، تشنه و تبدار زمزم عاطفه سبوشان داد گرچه کوبیده اند هروله را باز هم آهوان این دشتند آسمانی تر از پرنده ، رها سبز و روشن زکعبه برگشتند ملتهب در کنار یک برکه روح تاریخ پیر ، منتظر است دست خورشی تا نهد در دست آسمان در غدیر منتظر است بر سر آسمانی آن ظهر آیه های شکوه نازل شد مژده دادند آیه های شکوه دین احمد تمام و کامل شد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 151صفحه 34