مجله نوجوان 165 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 22

لیلا بیگلری یک اختراع سرد! وقتی فصل گرما از راه می‏رسد، فقط بستنی می‏تواند جگر آدم را خنک کند. بستنی از آن پدیده‏های خارق‏العاده است که نه تنها ارزش غذاییداردبلکه جزو تنقلات بین‏المللی پرطرفدارنیز به شمار می‏رود. اولین بستنیها در دست خونخوارترین مردمان تاریخ دیده شده است. جناب آقای اسکندر که عادت به آتش زدن اینجا و آنجا داشت برای خنک شدن دستور می‏داد برف و یخ را با عسل برایش قاطی کنند تا جگر حضرت سلطان خنک شود. نرون هم که خیلی به آتش بازی علاقه داشت برده‏های زبر و زرنگ خود را به کوههای پر برف می فرستاد تا برای او برف بیاورند و او آن را با انواع میوه و آب میوه بخورد و کیف کند. یک محصول چینی مارکوپولو وقتی که از خاور دور به ایتالیا برگشت علاوه بر اسباب‏بازی چینی طرز تهیۀ نوعی دسر را هم به ایتالیا برد. البته منابع آگاه چینی معتقد هستند که جناب مارکو این فرمول را از آشپزخانۀ سلطنتی دزدیده‏اند ولی مارکو هیچ وقت زیر بار چنین اتهامی نرفت. آن وقتها برای اینکه کسی به مارکو شک نکند ادعا کرده بود که اسم آن دسر، شربت است ولی ما که می دانیم آن دسر، بستنی بود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 22