مجله نوجوان 165 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 165 صفحه 27

جدید یا قدیم؟ از حالا به بعد هر کس از شما پرسید: «ساعت چنداست؟» حتماً از او بپرسید: «جدید یا قدیم؟» مطمئن باشید اعصاب طرف مقابل بعد از چند بار که از شما ساعت را پرسید، حسابی نوردی نوردی می‏شود. البته شما باید این عمل را به صورت جدّی دنبال کنید. چون اگر بخواهید لوس بازی در بیاورید و پیش از آنکه در دلتان بخندید با لبتان بخندید، مطمئن باشید در پاسخ با بیل یا چماق یا یک وسیلۀ تنبیهی دیگر شما را نوردی می‏کنند تا حالتان جا بیاید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 165صفحه 27