مجله نوجوان 184 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 13

این چه کاری است که می کنید ؟ یک بار فردی تعدادی قرآن در قطع کوچک که فقط حاوی چند عدد از سوره های قرآن است را آورده بود تا پس از امضای امام برای رزمندگان جبهه ها هدیه ببرد . وقتی یکی از آقایان پاکت محتوی قرآن ها را برداشت و به طرف امام نزدیک کرد ، امام به گمان آن که طبق معمول که گاهی نبات و امثال آن را برای تبرک خدمتشان می بردیم ، خدمتشان می بردیم ، دستشان را جلو آوردند ولی وقتی چشمشان به داخل پاکت افتاد فرمودند : «این ها چیست ؟ » به عرض رسید : «قرآن هایی است که برای تبرک خدمتتان آورده اند . » امام که همیشه حرکاتش کاملا آرام و معقول بود ناگهان به طور بی سابقه ای با شتاب و شدت مضطربانه ای دستشان را عقب کشیده و با لحن تند و عتاب آمیز فرمودند : « من قرآن را تبرک کنم ؟ این چه کارهایی است که می کنید ؟ » برداشت هایی از سیرة امام خمینی؛ ج3 ، ص10

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 13