مجله نوجوان 184 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 23

این لامپ آواز از اپرای متروپولتین نیویورک در سراسر آمریکای شمالی پخش شد . در سال 1913 جمعی از دانشمندان سعی کردند که صدای موسیقی در تمام جهان شنیده شود ولی جنگ جهانی اول زحمات آن ها را هدر داد . البته احتیاجات جنگ ، بیسیم را گسترش داد و در تاریخ 11 نوامبر 1918 تلگراف بیسیم مژده پایان جنگ را به سراسر دنیا مخابره کرد . تاریخ شروع بهره برداری عمومی از رادیو در سال 1920 است . نخستین دستگاه پخش رادیو و اولین دستگاه های پخش منظم رادیو در همین سال در انگلستان به کار افتاد و در سال 1926 اولین نشست بین المللی رادیویی با شرکت بیست و هفت کشور جهان در برلین بر پا شد و آیین نامه مقررات ارتباطات رادیویی به تصویب رسید . رشد فزاینده رادیو و مخاطباتش ، آن را به رسانه ای جمعی و فراگیر تبدیل کرد . ارزانی بهای رادیو ترانزیستوری نیز به پیشرفت این رسانه در کشور های توسعه نیافته کمک کرد . تاریخچه حضور رادیو در ایران در سال 1303 ه .ش به همت وزارت جنگ ، مقدمات استفاده از بیسیم در کشورمان فراهم شد . در سال 1305 بیسیم وارد ایران شد . از سال 1311 سامانه بیسیم در ایران توسعه پیدا کرد و در نهایت به تولید رادیو منتهی شد . هیئت وزیران روز 2 مهر 1313 استفاده از رادیو را تصویب و مقرراتی وضع شد که طبق آن برای نصب آنتن و استفاده از رادیو ،اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود . در سال 1316 مقدمات ایجاد مرکز رادیو در وزارت پست و تلگراف و تلفن فراهم شد و در پی این اقدام ،در سال 1317 سازمان پرورش افکار به وجود آمد . این سازمان دارای گروه های مطبوعاتی و سخنرانی و نمایش های رادیویی و موسیقی بود . در 3 اردیبهشت 1319 نخستین دستگاه پخش صدا یا همان رادیو در تهران در محل بیسیم واقع در جاده قدیم شمیران افتتاح شد و در روز 4 اردیبهشت همان سال ،اولین فرستنده رادیویی برنامه های خود را در ساعت 7 بعد از ظهر پخش کرد . از سال 1319 رادیو تهران در بیست و چهار ساعت فقط هشت ساعت برنامه اجرا می کرد که شامل اخبار و موسیقی ایرانی و گفتار مذهبی و فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی بود . در سال 1322 رادیو تهران قسمت دیگری به بخش های قبلی خود افزود و صبح ها نیز برنامه آن به سه ساعت افزایش یافت . در سال 1324 برای روز های تعطیل نیز برنامه هایی مدون پخش می شد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 23