مجله نوجوان 222 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 222 صفحه 12

شعر مسافر تو مریم اسلامی مثل هندوانه در طواف بهار خوش به حال کسی که زائر توست خوش به حال کسی که وقت غروب یا کریم دلش مسافر توست  خوش به حال پرنده ای که پرش روی گلدستة تو وا بشود خوش به حال غریبه ای که دلش با نگاه تو آشنا بشود  خوش به حال کسی که عشق تو را بر دل و دیده تا ابد بکشد زیر آن آسمان روشن و گرم گل کند زیر نور قد بکشد دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 12