مجله نوجوان 227 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 227 صفحه 23

استخراج شود . پول و سرمایه ی ملت باید در رشته های اقتصادی این آب و خاک به جریان بیافتد و با پشتکار زیاد برای رسیدن به این اهداف دست به کار شد ، امیرکبیر اعتقاد داشت که یک کشور مستقل ، باید همه چیز خود را داخل خاک خویش تهیه کند و از فروختن مواد خام به قیمت ارزان و خریدن مصنوعات گران قیمت ، نتیجه ای جز ورشکستگی ، عاید کشور نخواهد شد . از این رو برای صنتعی کردن کشور و استخرا معادن ، تلاش خستگی ناپذیری را آغاز کرد . او فقط حرف نمی زد بلکه عمل هم می کرد او هم مرد کار بود و هم مرد عمل . سرانجام قاطعیت امیر در مبارزه با موانع تکامل جامعه باعث شد که با وجود این که او شوهر خواهر ناصرالدین شاه بود ، دشمنان نقشه ی قتل او را کشیدند . ابتدا او را از مقامش اخراج کردند . بعد به کاشان تبعیدش کردند و در آخر به دستور شاه ، روز دوشنبه هجدهم ربیع الاول سال 1286 ه .ق خون گرم امیرکبیر در حمام باغ فین کاشان به روی زمین ریخت و او شهیدی جاوید و سرفراز گردید . اکنون از زمان درگذشت مظلومانه ی این امیر فداکار و مبارز ، سال ها می گذرد ، اما از آن روز تا به حال همه از او تجلیل می کنند . در سراسر کشور ، مدرسه ها ، دبیرستان ها ، خیابان ها و مؤسسات خصوصی و دولتی و حتی دانشگاهی را به نام « امیرکبیر قهرمان » نام گذاری کردند . تا نام و یاد فداکاری ها و خدمات ارزنده ی او به ملت ، مملکت در فرهنگ اجتماعی زنده بماند . منابع : ستارگان درخشان / مهدی مراد حاصل / انتشارات تربیت امیرکبیر قهرمان مبارز با استعمار ، فرهنگ عمید تاریخ و جغرافیا صفحه 681 داستان های کودکی بزرگان تاریخ دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 15 پیاپی 227 / 3 مرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 227صفحه 23