مجله نوجوان 239 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 239 صفحه 6

آفتاب مهربانی لحن ملایم حضرت امام تذکراتشان را نسبت به سن مخاطبان تعدیل می نمودند و برخوردشان با ما و بچه های ما به طور کامل فرق می کرد . با ما جدیتر برخورد می کردند و مطالب را جدیتر مطرح می فرمودند . اما با نوه هایشان که در سنین جاونی بوند با لحن بسیار ملایم که هر جوانی خوشش می اید و حالت نصیحت گونه ای که کسی ناراحت نشود و حتی با شوخی برخورد می کردند . اگر ما گاهی از فرزندانمان گله می کردیم و برای مثال می گفتیم که دخترمان به حرف های ما گوش نمی دهد ، ایشان همیشه جانب جوانها را می گرفتند ، یعنی معتقد بودند که باید رعایت حال جوانها را کرد . زهرا مصطفوی نظارت در سن بلوغ امام در دوران کودکی به ما آزادی می دادند و کاری به کار های ما نداشتند . اما در دورانی که ما بزرگتر می شدیم و به سن بلوغ می رسیدیم . برخوردشان فرق می کرد و در بعضی از مسائل ما نظارت می کردند . زهرا مصطفوی تفریح و تحصیل امام به آزادی بچه ها مقید بودند و می گفتند : اگر بچه شیطنت نکند ، مریض است؛ و تفریح را هم برای بزرگترها لازم می دانستند . وقتی می دیدند من روزهی تعطیل مشغول درس خواندن هستم ، می گفتند : به جایی نمی رسی ، چون باید موقع تفریح ، تفریح کنی . در حضور من مکرر به پسرم می گفتند : نه یک ساعت تفریحم را برای درس و نه یک ساعت وقت درسم را برای تفریح گذاشتم . یعنی هر وقتی را برای چیز خاصی قرار می دادند و به پسر من هم این نصیحت را می کردند که تفریح داشته باش . اگر نداشته باشی ، نمی توانی خودت را برای تحصیل آماده کنی . زهرا مصطفوی فقط یک بار من از بچگی خیلی ساکت بودم ، خانم می گفتند : در تمام دوران زندگی ات یک مرتبه هم پدرت تو را دعوا نکرد . فقط یک بار انگشت را توی ماست زدی ، آقا با قلمی که در دستش بود روی دست تو زد و این برای تو کافی بود که دیگر هیچ وقت این کار را نکنی صدیقه مصطفوی پول تو جیبی امام به استقلال مالی فرزندان اهمیت می دادند ، از این رو به بچه ها پول تو جیبی می دادند و بچه ها نیز در خرج کردن پول خود آزاد بودند . البته به خاطر دارم روزی گل سری خریدم که به شکل حیوانی بود و ایشان وقتی آن را دیدند ، گرفتند و دوباره پول دادند و گفتند برو گل سری بخر که به شکل گل باشد . (همان ، ص 113) طرف داری از حق امام هنگام دعوای فرزندان تفاوتی بین آن ها قائل نبودند ، بلکه ح را به آنکه محق بود ، می دادند . ایشان هیچ وقت نیز اجازه نمی دادند فرزندان نسبت به مادر توهینی نمایند و یا حتی با صدای بلند صحبت کنند و همیشه در احترام گذاشتن به مادر بسیار تأکید می کردند صدیقه مصطفوی چرا شما نشسته اید؟ یک روز من در خدمت امام ایستاده بودم و دخترهایم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 239صفحه 6