مجله نوجوان 247 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 247 صفحه 2

آغاز حرکت ابرها به خواست توست زیباترین رنگ ها در سپیده ی صبح و هنگام غروب همه از نقش و نگار خداست! کدام نقاش توان ترکیب رنگ های زیبای غروب تو را دارد؟ طلوع زیبای خورشید از پشت کوه ها غروب رنگین فرود توپ سرخ آسمان در آبی دریاها، خدای من! چگونه می توان تو را سرود؟ چگونه می توان تو را ستود؟!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 247صفحه 2