مجله نوجوان 247 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 247 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام یاد ایام آفتاب مهربانی فرم اشتراک طنز قصه های کهن شعر گربه ی صورتی گزارش تصویری از لابلای کتابها داستان خنده های زورکی و ورزشی............................................................28 جدول...............................................................34 دو هفته نامه نوجوانان ایران سال ششم، شماره 6، پیاپی247 (دوره ی جدید) نیمه دوم خرداد ماه 1389، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) سردبیر: حسن احمدی مدیر هنری: کبری ابراهیمی تلفن: 5-22290191 توزیع وامور مشترکین: محمدرضا ملا زاده و مهدی رخشنده صفت تهران: چهار راه حافظ، پلاک 886 تلفن: 66706833 فکس: 66712211 نشانی مجله: تهران خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، کد پستی 1977663613 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)، روابط عمومی، دوست نوجوانان تصویر سازی روی جلد: حسن عامه کن به مناسبت روز گل و گیاه

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 247صفحه 3