مجله نوجوان 138 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 138 صفحه 8

مرتضی سورج سیاسی دشمن باطل بازی بزرگان این حکمت خداست که ظالمان را به ظالمان مشغول می­کند تا دنیا اندکی از شّرشان بیاساید. پس جنگی که هر دو طرف آن باطل باشد در دنیای سیاست فراوان است. حق در عالم سیاست گوهر کمیابی است، پس نباید انتظار داشت که در عالم، فراوان باش یا یاران فراوانی داشته باشد. مسیر حق مثل مو باریک و مثل شمشیر تیز است، پس تصوّر نکنید که می­توانید آدمهای زیادی را روی این خط تیز و باریک پیدا کنید. در نتیجه اصلاً لازم نیست پیرو اکثریّت باشید. اگر در دو جبهۀ مخالف تشخیص دادیم که یکی از طرفین دعوا باطل است، لزوماً به این معنا نیست که طرف مقابل حق است. ملاک تشخیص حق تنها مخالفت آن با باطل نیست چرا که فراوان باطل با باطل درگیر می­شود. ملاک تشخیص حق تطبیق دقیق و کامل آن با شیوۀ عملی ائمۀ معصومین علیهم السِّلام است و حق جز علی ابن ابیطالب و خاندان او معنای دیگری ندارد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 138صفحه 8