مجله نوجوان 138 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 138 صفحه 23

سرگرمی بنیامین اختری پاسخ جدول شماره قبل افقی 1- قهرمان شاهنامه- رتبه بندی ورزشهای رزمی 2- علامت ریشه در ریاضی 3- حس وارونه- خط کش مهندسی- قطعه ای در سیستم ترمز خودرو 4-ماسه - آتش - از دوتای آن بچهها می­ترسند 5-حرف انتخاب - واحد شمارش منزل - چیره دست. 6-وسیله ای برای دیدن اجسام ریز 7-درجه دار نظامی - یاد - گوشت آذری 8-چه وقت؟ - ردیف- وسیه ای برایاندازه گیری طول 9-نوعی ماهی - مذکر -دست 10-نجم 11سدّی در جنوب - صندلی راحتی - گیاه عمودی 1-پوشش خانمهاست- واکنش داده شده با اکسیژن 2-از مکانهای دیدنی کاشان 3-خیس- بله فرنگی - طعم کال 4-اصطلاح پایانی در شطرنج - دست نخورده - ظلم 5-واحد پول عراق- شهری در اردبیل 6-ماه سرد- از یاران حضرت محمّد صلی الله علیه وآله 7-بزرگتر- نام یکی از دختران امام حسین علیه السّلام 8-کشتی جنگی - حیله - گرو 9-بیماری واگیر دار ( وارونه) - سوّم شخص مفرد- مایه حیات 10-ارتباط فکری دو نفره از راه دور فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1386 - هر ماه 4 شماره - هرشماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شمراه 5252 بانک صادارت میدان انقلاب کد76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) واریز کنید (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات درسراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه (کشورهای همجوار)1000 ریال اروپا، افریقا، ژاپن 11000 ریال امریکا، کانادا، استرالیا12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، می­توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشوررا به امور مشترکان مجله ارسال کنند. آدرس : اصفهان_خیابان شیخ بهایی_قابل بیمارستان مهرگان_نمایندگی چاپ و نشر عروج03112364577 و احد اشتراک مجله دوست نوجوان نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : تحصیلات : نشانی : کد پستی : تلفن : شروع اشتراک از شماره : تا شماره : امضاء :

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 138صفحه 23