مجله نوجوان 17 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 2

بسمالله الرحمن الرحیم نوجوانان دوست صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء- محسن وطنی دبیر تحریریه: زهراسادات موسوی محسنی مدیر هنری: حامد قاموس مقدم تصویرسازی: شهاب شفیعی مقدم تهیه عکس: لیلا بیگلری- سارا قاموس مقدم مدیر اجرایی: اشکان قمیشی حروفچینی: سپیده اسلامی نشانی: تهران- خیابان انقلاب- خیابان فخررازی- نرسیده به خیابان روانمهر- بنبست ذکاء- دفتر مجله دوست نوجوان تلفکس : 6965096 لیتوگرافی و چاپ : مؤسسه چاپ و نشر عروج توزیع: فرخ فیاض امور مشترکین: محمدرضا اصغری فکس : 6712211 تلفن: 6706833 قرار نیست آدم گندهای شویم سرمقاله 4 دروغی که باور کردم (داستان) 5 یک ماجرای ساده (داستان 6 خانهداری به سبک شیری (خانهداری) 8 مرد کوچک (داستان) 10 یار دوست 12 شعر 14 رکوردشکنی آسمانی (علمی 15 سوژه طلایی 23 موسیقی پاپ ایرانی (هنر) 24 زال و رودابه (قصههای کهن) 26 خانه اشتباهی! (داستان) 28 آخ که سرگیجه گرفتم (دختران) 29 پسر یعنی ... (پسران) 30 گالیله 31 مسابقه نفسگیر (ورزشی) 32 میکیموس (انیمیشن) 33 افسردگی (پزشکی) 34 حوض فیروزهای (آسمانیها)

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 2