مجله نوجوان 17 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 11

سرشاخههای نور بارالها! ملت مجاهد ما در این برهه زمان با چه حوادثی و با چه چهرههایی مواجه است‎ عصری که حکومتهای مسلمین آنچنانند و رسانههای گروهی آنچنان و ابرقدرتها اینچنین‎ عصری که باطل را به صورت حق به خورد مردم میدهند و جنایات را به صورت صلحطلبی، عصری که دشمنان اسلام و مسلمین، با ملتهای مستضعف، آن میکنند که چنگیز نکرد و اکثر حکومتهای مسلمانان،در جنایاتی که بر ملتهای خود میرود از جانیان طرفداری میکنند‎ عصری که در خانه امن خدا، از دشمنان اسلام و جنایتکاران به مسلمین نمیشود شکایت کرد‎ عصری که فریاد مرگ بر اسرائیل و آمریکا، برخلاف اسلام تلقی میشود و عصری که برای استقرار حکومت اسلامی و پیاده کردن احکام اسلام در یک کشور، مدعیان اسلام به ستیز نظامی و تبلیغاتی با آن برمیخیزند و با اسلام عزیز به اسم اسلام میجنگند. بارالها! ملت مجاهد ایران در این عصر جاهلیت و تاریک، مظلومند و به جز اتکاء به درگاه تو و اعتماد به عنایات تو پناهی ندارند و از پیشگاه مبارک تو استمداد میکنند و در راه حق به راه خود ادامه میدهند و از این وحشیگری هراسی به خود راه نمیدهند و عزتی که برای تو و رسول تو و مؤمنین است، برای زندگی عاریت چندروزه از دست نمیدهند. صحیفه امام، ج 71، ص 5 و 15

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 11