مجله نوجوان 17 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 13

شرط انصاف نباشد ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری سعدی راز خود مگشای پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت: یکی نصیحت من گوش کن تو جان پدر اگرچه دوست عزیز است راز خود مگشای که دوست نیز بگوید به دوستان دگر سعدی سیر و پیاز سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی گفت از عیب خویش بیخبری زان ره از خلق، عیب میجویی گفتن از زشترویی دگران نشود باعث نکورویی تو گمان میکنی که شاخ گلی به صف سرو و لاله میرویی یا که همبوی مشک تاتاری یا ز ازهار باغ مینویی پروین اعتصامی پاسخ جدول شماره 16 فرم اشتراک مجله دوست نوجنانان برای جهان و حومه بهای اشتراک تا پایان سال 1384 - هر ماه 4 شماره- هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب چهارراه حافظ پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست ÷اور میانه (کشورهای همجوار) 10000 ریال اروپا، افریقا، ژاپن 11000 ریال امریکا، کانادا، استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایید. هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین، نیمسکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 13