مجله نوجوان 17 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 22

چای، نوشیدنی قدیمی آدمهای امروز نسبت به آدمهای قدیم خیلی تغییر کردهاند‎ْ؛ یعنی باید خیلیخیلی فکر کرد و گشت تا یک اشتراکهایی را بین سلیقههای این آدمها و آن آدمها پیدا کرد و یکی از این اشتراکها در مورد چای است. آدمهای هزاران سال پیش هم چای مینوشیدند. آنطور که در نوشتههای قدیمی چینیها آمده، چینیها از نوشیدن چای لذت زیادی میبردهاند اما چای فقط بیش از سیصد سال است که به اروپا وارد شده. در اوایل قرن هجدهم معاملات اروپاییها و اهالی امریکای شمالی برای خریدن چای از چینیها شروع شد. در چین چای به حالت وحشی نمیروید، بنابراین گیاهشناسان معتقدند که چینیها تخم گیاه چای را از جای دیگری به کشورشان آوردهاند و آن را کاشتهاند. به مرور زمان کشتزارهای وسیعی از چای در هندوستان و سیلان به وجود آمد و صنعت کشت و آمادهسازی چای مهمترین صنعت کشور سیلان است. بوتههای چای به دو نوع تقسیم میشوند: 1- بوتههایی که به طول 90 تا 120 سانتیمتر بوده و در چین میرویند. 2- بوتههایی که حتی از 6 متر هم بلندتر میشوند و در هندوستان رشد میکنند. از مراکز مهم دیگر کشت چای میتوان به جاوه، سوماترا و فرمز اشاره کرد. کاربردهای مهم چای برای دفع آفات مهمانهای ناخوانده بخش اول: چگونه مهمان را دک کنیم؟ با آب سرد چای دم کنید. با دیدن آن حساب کار به دست مهمانهایتان میآید و عمراً برای ناهار یا شام لنگر بیاندازند. اگر تعداد مهمانها زیاد بود، هر 2،3 دقیقه یک بار برایشان چای بیاورید. بنده برآورد کردهام که هر خانه امروزی 2 تا توالت بیشتر ندارد؛ بگیریم 5 تا، باز هم مجبورند برای حل مشکلشان بیرون بروند و رویشان نمیشود برگردند. (نکته: برای عمل به این استراتژی هرچه گلدان و آفتابه و ... است را از جلوی چشم میهمانان جمع کنید). به مهمان چای ندهید. وقتی مهمان تعارف کردا و گفت باید زود بروم، بگویید تشریف داشته باشید، یک چای با هم بخوریم. بعد، وقتی تکان خورد، بگویید: الآن ای آماده میشود. وقتی خمیازه کشید بگویید: !! خسته شدی؟! الآن یک چای میآورم بخورید و سرحال بروید و بالاخره چای را بیاوید و بگویید این هم چای خداحافظی. خودش پا میشود و میرود. در چایشان مو، بچهسوسک، پوست تخمه و یا ناخن بریزید؛ خودشان فوری میروند. بخش دوم: چگونه مهمانی را که دک نشد، ادب کنیم؟ چای را بریزید رویشان! قدیمیها میگویند تف انسان محبت میآورد،در چایشان تف کنید که لااقل همه چیز به عاقبت بخیری بیانجامد. چای را در لیوانهای بیدسته بریزید تا برای خوردنش مرامرت بکشند و دیگر نیایند. در چای بعضیهایشان آب سرد بریزید، آن وقت یک عده میگویند چه چای سردی و بقیه میگویند چه چای گرمی و دودستگی میشود. از قدیم هم گفتهاند تفرقه بیانداز و حکومت کن. چای را تا میتوانید پررنگ بریزید و به محض اینکه همه خوردند، بگویید این چای رنگش خوبه وگرنه من دو میلیون و هشتاد هزار و سیصد و بیست و یک نفر را به اسم میشناسم که چای پررنگ خوردند و سکته کردند و مردند. به کلاس مراسم چای چینیها و ژاپنیها بروید و آن وقت باید برای نوشیدن یک فنجان چای آنقدر معطل بشوند که دیگر از این کارها نکنند. یک چای توپ برای خودتان بریزید. با دو تا قند خوشگل و بنشینید پای تلویزیون و هرچه در زدند، به روی خودتان نیاورید!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 22