مجله نوجوان 17 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 32

مرجان خوارزمی میکیموس دیزنی به دنبال خلق یک شخصیت ثابت برای آثارش بود، شخصیتی که تکرار شود و با تکرارش مردم را به یاد سازندهاش بیاندازد. دیزنی در واقع به دنبال یک نشانه بود. میکیموس اولین کارتون دیزنی بود و قبل از اینکه تثبیت شود، 5 شکل مختلف را به خود گرفت. اولین میکیموس در اوزوالد خرگوش شکل گرفت. راستش میکیموس آن موقع هنوز موش نشده بود و به شکل یک خرگوش بود. او در سال 1928 ساخته شد. دومین میکیموس شبیه میکیموس بود ولی بدون دستکش، پلک چشم و رنگ. این میکیموس هم در سال 1928 ساخته شد و اسمش هنوز اوزوالد بود. در اواخر سال 1928 سومین میکیموس خلق شد. او هنوز دستکش، کفش و پلک چشم نداشت و دم بیربط و بیقوارهای داشت، اما اسمش عوض شده بود. بله. میکیموس رسماً متولد شده بود. میکیموس بعدی در سال 1936 ساخته شد. او رنگی بود و بالاخره دستکش داشت، چرا که دیزنی میخواست شبیه آدمها به نظر برسد. فرم بدن او پختهتر شده بود و پاها و دستهایش چاقتر از قبل طراحی میشدند. این میکیموس در طول سالها تغییرات ظریفی کرد. رنگآمیزی صورتش تغییر کرد و شلوارش بلند شد. گوشهایش دیگر همیشه گرد نبودند و با تغییر زاویه سرش تغییرشکل میدادند. پلک چشم داشت و دمش هر بار کمی کوتاهتر میشد تا در طی جنگ جهانی دوم که سر مردم گرم جنگ و اخبار آن بود. بهکلی ناپدید شد. علتش هم سخت بودن متحرکسازی دم دراز و مزاحمی بود که کاربرد فانتزی چندانی نداشت. و میکیموس امروزی که چشمهایش باریکتر شدهاند و فاصله گوشهایش بیشتر از قبل هستند و صاحب دماغی درازتر است، همان شخصیت آشنای قدیمی است که در طول سالها، شاید واقعاً تغییراتش را احساس نکنیم. دیزنی بعدها گفته بود: امیدوارم هیچ وقت مغرور نشویم و همیشه به یاد داشته باشیم که همه چیز با یک موش شروع شد دانستن چند نکته در مورد میکیموس خالی از لطف نیست. - صدای اصلی میکیموس صدای خود والتدیزنی است. - اولین کمیک استریپهای میکیموس در سال 1930 طراحی و منتشر شد. - در سال 1932 جایزه ویژه اسکار به خاطر طراحی میکیموس به والتدیزنی اهدا شد. - اولین کارتونی که میکیموس رنگی در آن دیده شد، «کنسرت دربند» بود که در سال 1935 ساخته شد. - لیگ ملتها در سال 1935 مدال مخصوصش را به والتدیزنی اهدا کرد. علت اهدای این مدال خلق میکیموس به عنوان نماینده کارهای خوب و اهداف انسانی بود. - معروفترین تکه کلامهای میکیموس «اوه پسر». «حتماً خوبه» و «میبینمت» بود. خود والتدیزنی در مورد میکیموس میگوید: « میکیموس برای ممن نماد استقلال است. فکر ساختن میکیموس موقعی به ذهن من رید که در قطار نشسته بودم و از منهتن به سوی هالیوود میرفتم. آن موقع من و برادرم در بدترین موقعیت مالی قرار داشتیم. میکیموس فرزند احتیاج ما بود و توانست خیلی زود ما را از نگرانی و ترس برهانه. او معنای برنامهریزی شخصی و کشف ابعاد وسیع کارتون برای ساخت سرگرمی جدید را به ما نشان داد.» میکیموس امروزه نماد خنده و تفریح در تمام دنیاست به علاوه او یکی از معروفترین و محبوبترین شخصیتهای دنیای انیمیشن است که کمتر کودکی وجود دارد ه او را نشناسد یا از دیدن فیلمهایش لذت نبرد. همین!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 32