مجله نوجوان 17 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 17 صفحه 33

پزشکی بیماریهای روانی افسردگی افسردگی یکی از اختلالات عاطفی است. وقتی درد مورد اختلالات عاطفی حرف میزنیم باید بدانیم که آنچه در رفتار بیمار میبینیم با آنچه در رفتار یک آدم سالم میبینیم متفاوت سات و آنها نمیتوانند رفتارها و واکنشهای مناسبی نسبت به سایر آدمها و مسائلی که برایشان پیش میآید از خودشان بروز بدهند. افسردگی یکی از رایجترین نارحاتیهای روانی است که گاهی علائم آن به تنهایی بروز میکند و گاهی بیمار، دورههای متناوب افسردگی و سرخوشی دارد. گاهی به شدت غمگین است و افکار منفی همه وجودش را پر کردهاند و گاهی به شدت خوشحال است، بلندبلند حرف میزند و میخندد و به صورتی غیرطبیعی ابراز شادی میکند. امروز میخواهیم در مورد افسردگی و انواع آن اطلاعاتی به دست آوریم. خیلی از کسانی که بیماریهای جدیتر روانی دارند از افسردگی هم رنج میبرند. گاهی وقتها افسردگی با حملههای اضطراب توأم می­شود. در این حالت بیمار دچار اضطراب از دست دادن چیزی، موقعیتی و یا دوستی می­شود و نمی­تواند در برابر این اضطراب شدید هیچ مقاومتی از خود نشان دهد. این نوع افسردگی را افسردگی اضطرابی مینامند. به جز این، دو نوع افسردگی توأم با احساس دشمنی به اطرافیان و افسردگی جوانان که اغلب با اختلالهای شخصیت همراه است هم وجود دارد. علائم بیماری افسردگی بسیار گسترده و متنوع است. شخص افسرده تقریباً همیشه غمگین است و در حالتهای بحرانی احساس میکند که بغض بیدلیلی گلویش را فشار میدهد و بیعلت گریه میکند. وقتی آدمها دچار افسردگی میشوند فقط خاطرات بدشان را به یاد میآورند. آنها مدام اعلام میکنند که از محیط اطرافشان ناراضیاند. آنها سعی میکنند حس ترحم دیگران را در مورد خودشان برانگیزند. بیمار افسرده انگیزهای برای ادامه کارش با شروع یک کار جدید ندار. در موارد خیلی حاد، بیمار نسبت به بهداشت و نظافت بدن و وسایلش بیتفاوت است. حتماً شده کتاب درسیتان را ساعتها جلوی رویتان باز بگذارید و بدون اینکه حتی یک کلمه بخوانید، ساعتها را به فکر و خیالات منفی بگذرانید یا اینکه سعی کنید روی درس خاصی تمرکز کنید و نتوانید. این عدم تمرکز ذهنی از علایم شروع افسردگی است. پس آن را جدی بگیرید. به جز آنچه در سر یک آدم افسرده میگذرد در عمل افسردهها آدمهای پرتردیدی دیده میشوند که نمیتوانند تصمیم بگیرند و به تصمیمشان پایبند باشند پس اگر دوست افسردهتان هر دقیقه یک حرف زد، یادتان باشد که این کار از دروغگویی و بیعرضگی و بدجنسیاش نیست. بلکه خیلی ساده، او دچار یکی از درجههای افسردگی است ولی خودش از آن بیخبر است. آدمهای افسرده بیشتر از اینکه دیگران را اذیت کنند به خودشان صدمه میزنند. آنها برای کوچکترین چیزی احساس گناه میکنند. نهتنها خودشان را دوست ندارند بلکه نسبت به خودشان کینه میورزند. آنها دوست دارند محبت دیگران را به خودشان جلب کنند و معمولاً از خودکشی حرف میزنند. مراقب باشید. ممکن است افکار تخریبی یک آدم افسرده آنقدر زیاد بشود که واقعاً بخواهد خودش را بکشد. در این موقعیت تنها کاری که از شما برمیآید این است که از بزرگترها بخواهید تا او را خیلی خیلی فوری پیش روانپزشک ببرند. به جز اینها از مهمترین علایمی که به شما هشدار میدهند که ممکن است پای افسردگی در میان باشد، تغییر برنامه غذایی و خواب کسی است که دچار افسردگی شده است یا در شرف آغاز یک دوره افسردگی است. افسردهها اغلب بیاشتها هستند و از بیخوابی یا پرخوابی شکایت دارند. اکثر آنها نزدیک صبح از خواب میپرند و دیگر خوابشان نمیبرد ولی در اکثر مواقع آنها بارها از خواب بیدار میشوند و به زحمت میتوانند دوباره بخوابند. یادمان باشد افسردگی یکی از جدیترین و رایجترین مشکلات روانی است. آنقدر جدی که می­تواند زندگی یک نفر را کاملاً مختل کند و آنقدر رایج که با کمی دقت میتوانیم علائمش را در خودمان یا دوستان و اطرافیانمان پیدا کنیم. پس مراقب باشید. دکتر دلارام

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 17صفحه 33