مجله نوجوان 20 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 20 صفحه 27

پزشکی هیستری (دکتر دلارام) و اما هیستری. سادهترین مثال هیستری، تمارض است. دردهایی که بیمار از آنها شکایت میکند ولی هیچ دکتر و آزایشگاهی نمیتواند نشانههای بیماری جسمانی را تشخیص بدهد. شخصیت هیستریک بیش از 50 سال پیش کاملاً شناخته شده. ویژگیهای یک شخصیت هیستریک را در چند چهارچوب اصلی میتوان مطرح کرد. کسی که از هیستری رنج میبرد بیش از دیگران تحت تأثیر هیجانات قرار میگیرد، هیجاناتی که شدید، مهارنشده و سطحی هستند. از طرف دیگر شخصیت هیستریک، شخصیتی آفتابپرستوار است که میخواهد فرد را با محیطش تطابق بدهد یعنی فرد مبتلا به هیستری میخواهد انتظارات محیط را برآورده کند و در عوض توجه اطرافیان را به خود جلب کند. آنها به جای رفتارهای عادی و طبیعی از روی فیلمنامهای که در ذهنشان نوشتهاند، نقش بازی میکنند و دروغهای عجیب و غریبی درباره زندگیشان، رنجهایی که کشیدهاند و بیماریهای کشندهای که دارند تعریف میکنند. آنها خود را به مریضی میزنند و حتی حاضرند در صورت گمراه شدن پزشک الکی الکی روی تخت اتاق عمل بخوابند و جراحی شوند. یادمان باشد که یکی از مهمترین دلایل بروز این بیماری کمرنگ بودن رابطه عاطفی بچهها با پدر و مادرشان است. با وجودی که زمان به ما ثابت کرده که آقایان و خانمها هر دو دچار هیستری میشوند ولی باید بپذیریم که نوع و نشانههای بیماری در مردها و زنها متفاوت است. در مورد خانمهای مبتلا به هیستری یک تاریخچه حجیم از بیماریهایی که از قبل از 20 سالگلی تا حداکثر قبل از 30 سالگی شروع شده، وجود دارد یعنی وقتی 30 سالتان شد و علائمی نداشتید، میتوانید یک نفس راحت بکشید. در این پرونده عریض و طویل بیمارستانی، بیمار به علت ضعف، دلهره، دل درد، استهال، حالت تهوع، دردهای مختلف و نشانههای افسردگی به دکتر مراجعه کرده اما هیچ تشخیص پزشکی برای او داده نشده است. متأسفانه هیستری، بیماری پیشرونده است که اگر جدی گرفته نشود، میتواند به شکل یک جنون جدی درآید. و اما در مورد آقایان بیشتر وقتی هوا پس است یعنی یک خطر مهم زندگیشان را در وضعی خطرناک قرار می دهد، با نشانههای هیستری مواجه میشویم. شکایت از بیحسی و هذیانگویی مهمترین علائم آقایان موقع بروز نشانه هیستریاند در حالی که خانمها برای جلب موقعیتهای عاطفی و جلب توجه هم به رفتارهای هیستریک دست میزنند ولی در مورد آقایان ریشه ناخودآگاه این رفتارها برای فرار از خطر یا رسیدن به یک بازنشستگی پیش از موعد است. در نهایت باید به خاطر داشته باشیم که هیستری زمانی بروز میکند که مبتلا از تنهایی و خطرات اطرافش رنج ببرد و نیاز داشته باشد تا به عنوان یک بیمار مود حمایت اطرافیان قرار بگیرد. بنابراین با دیدن علائم هیستری نباید فوراً بیمار را متهم کرد چون اطرافیان او به خاطر بیتوجهیشان، بیش از او مسئول وضعیت به وجود آمدهاند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 20صفحه 27