مجله کودک 263 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 263 صفحه 2

شرح روی جلد بازی یک تکّه انار روی جلد یک تکه قاچ از انار جدا شده است. با توجه به خطوط برش، می­توانید قاچ مناسب را از میان 6 مورد پشت جلد پیدا کنید؟! به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز»« موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمدحسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء عکس: امیر محمد لاجورد حروفچین: نیرالسادات والتبار امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ- پلاک 963 تلفن: 66706833 نمابر: 67122116 فهرست مطالب کتاب در مجله: مقدمه بهار و شیراز بهار و دماوند بهار و الموت قزوین بهار و زنجان بهار و گیلان بهار و مریوان ... بهار و اصفهان کتاب در مجله چهار فصل ایران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 263صفحه 2