نگاهی به رسول صبح، مجموعه اشعار شاعران معاصر بمناسبت ورود امام خمینی به میهن اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

نگاهی به رسول صبح، مجموعه اشعار شاعران معاصر بمناسبت ورود امام خمینی به میهن اسلامی

نگاهی به 

رسول صبح

مجموعه اشعار شاعران معاصر 

بمناسبت ورود امام خمینی 

به میهن اسلامی

‏● انتشار تازه‌ای از واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏«نظم» در زبان فارسی گواهی است بر بیان حقایق و از سویی دیگر نمایی است از ‏

‏ تاریخ هر سرزمین و سیر حوادثش و ارتفاع و وسعت اندیشۀ شاعران عصرها. هر چند این دفاع در اذهان جمعی نگُنجد که هر قلم که در تعالی فرهنگ و هنر این سرزمین جاری شد، ‌انعکاس اثرش برای ثبت در تاریخ ارج، همت و استواری می‌طلبد و نیز او را بر باور و عزمش راسخ‌تر و اندیشمندانه‌تر به سوی دفاع از تعالی رهنمود می‌دارد. ‏

‏کار گردآوری، تدوین و تنظیم آثار قلمی و هنری هنرمندانی که در بیان و دفاع ارزشهای انقلاب اسلامی همتی بلند  داشته‌اند، ضرورتی است که شاخه‌های بیشمار دارد و زبان موسیقی و شعر و ادب و قصه و نقاشی و دیگر هنرها را نیز می‌توان  بیانی از آرمانهای متعالی امام راحل و نکته‌های بصیر و ظریفی دانست که زبان هر عصر را به آیندگان برای نقل و حفظ حقایق می‌سپارد و اگر چنین زبانی در قالب و شکل  و فرم موفق و صمیمی باشد قادر خواهیم بود که پیام و ارزش و معنا و دیدگاههای نوینی را برای مخاطب آینده باز گوییم و زبان شعری که بدور از تصاویر پیچیده و انتزاعی باشد در قلمرو اندیشۀ امروز جهان به بینهایت‌های صمیمی انسان و ساده‌ترین رویش‌های معنای آن می‌پردازد و شعر و ادب و هنر انقلاب اسلامی، پرتویی از معنای همین تعالی را به جهان معاصر بشارت داد و می‌دهد. ‏

‏انتشار ‏«رسول صبح»‏ مجموعۀ سروده‌های شاعران معاصر که هر یک به فراخور گسترۀ کلام و دست‌یابی به معانی بلند اندیشه، برای بیان حس و درک از ورود حضرت امام از ‏


‏پس سالهای دور بعد از تبعید به میهن اسلامی سروده شده‌اند بیانگر آنست که کمال بلند احساس ملتی در استقبال از رهبر و مقتدایش تا اوج رنگین کمان صبح بیداری، اوج و شوق داشته است. ‏

‏این تشخیص، ‌گردآوری و تدوین حاصل کار ارزشمند واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است و پاسخی شایسته ‏

‏ به احساس و درک شاعرانه صاحبان زبان در شعر معاصر که در هیئت زیبایی از طرح و معانی در فرم به زیور چاپ آراسته شده است. ‏

‏شعر ‏«بیداری»‏ و ‏«جویبار»‏ دو گزینه از این مجموعه است که می‌خوانید: ‏

‏ این اثر در قطع رقعی با تعداد صفحات 402 و با قمیت 250 تومان در بازار نشر است. ‏

‎ ‎