وقتی امام آمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اکبری، منوچهر

وقتی امام آمد

‏□ منوچهر اکبری ‏

‏شعر زیر تراوش و بارشِ آن روزهای خوب پیروزی، روزهای روشن خدایی، روزهای استقرار حکومت اسلامی است؛ با یاد آن شکوه دیرپای و با جانمایۀ شور آن بزرگ قبیلۀ بیداران سروده شده است. اینک که آن عزیز سفر کرده در بارگاه حضرت دوست و در ملکوت اعلی آسوده خاطر خوابیده است؛ بازخوانی این سروده، آنگونه سرفراز آمدنش را به پیام آور روشنی و هدایت عدالت و ولایت بود، پس از هجرتی سرنوشت ساز، تداعی می کند. ‏


 «وقتی امام آمد»

‏وقتی امام آمد ‏

‏             مادر بزرگِ من، ‏

‏                               با چاروق قدیمی در بقچه ‏

‏مانده اش‏

‏                               آیینه زمان را غبارروبی کرد‏

‏                               در من هرچه شکست بود فرو ‏

‏ریخت. ‏

‏                               و دشتی از گلبوته های امید و رهایی‏

‏                                    در باغ دلم به جوانه نشست‏

‏وقتی امام آمد ‏

‏    یکدانه خواهر خوبم‏

‏           شمعدانی کنار پنجره را ‏

‏               بعد از دو ده سکوت‏

‏                     به امید رویش تازه آب داد‏

‏                          ***‏

‏ وقتی امام آمد ‏

‏    بابا بزرگ عباس‏

‏        آزادی را در باغچه سرِ گذر غرس کرد. ‏

‏                         ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏    حتی دریوزه گر گلنار هم ‏

‏        نصف درآمد روزانه اش را ‏

‏           نذر سلامت آقا کرد‏

‏                       ***‏

‏وقتی امام آمد ‏

‏   لیلیٰ دختر کوچک همسایه‏

‏      عروسکش را از صندوقچه بیرون آورد‏

‏             و گیسهای بورش را شانه کرد‏

‏                تا قربانی مقدم آقا کند‏

‏وقتی امام آمد ‏

‏   مادرم آمدنش را ‏

‏      با اسپند و آتش‏

‏          کل آذین بست ‏

‏               ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏   تنها برادر لالم‏

‏      از شوق دیدن آقا‏

‏          آواز آزادی سر داد‏

‏               و ما، پایان بی زبانیش را جشن گرفتیم‏

‏                                ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏    دیگر نازک احمد‏

‏         شرمش می آمد بی روبند به مدرسه برود. ‏

‏                             ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏   امت همه فریاد بود‏

‏       و همصدایی مقدسشان‏

‏            در کنگرۀ عرش طنین انداخت‏

‏                           ***‏

‏ وقتی امام آمد‏

‏    قفس آشنایان ‏

‏        تمامی کبوتران حتی طوقی را ‏

‏              برای همیشه پرواز دادند‏

‏                          ***‏

‏وقتی امام آمد ‏

‏     در آسمان لاجوردی اندیشه های خود‏

‏          دشتی ستارۀ خونین کاشتم‏

‏                        ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏      گلبوته های خونی لاله‏

‏            بر گور هر شهید ‏

‏              به غنچه نشسته بود‏

‏                     ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏    شبها دیگر دیجوردی شاهنشاهی را‏

‏                از یاد برده بودند‏

‏                    ***‏

‏وقتی امام آمد ‏

‏     احساس کردم‏

‏          پدرم از دست دزدان دولتی‏

‏                نفس راحتی کشید‏

‏                     ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏      دریا دیگر‏

‏              با هر سینه سایی ساحل‏

‏                   صد قایق شکسته نمی آورد‏

‏                     ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏    دیگر در خمگرد هر خیزاب‏

‏           صد مرده ساکن ساحل نمی شدند‏

‏                    ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏     مردم برادری از دست داده را‏

‏            با وحدت کلام ‏

‏                عمری دوباره دادند‏

‏                    ***‏

‏ وقتی امام آمد‏

‏     عموی کولیِ من‏

‏          تنها گوسفند شیردهش را‏

‏             که منبع تغذیه عائله اش بود‏

‏              به یمن مقدم آقا‏

‏             بر بالای تپه سرخه ده قربانی کرد‏

‏                       ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏     بغضهای گلو گرفته شهیدان را ‏

‏            در مشت درشت خویش فشرد‏

‏                   و بر سر خصم  کوبید‏

‏                      ***‏

‏وقتی امام آمد‏

‏     پانزده ساله های ورامین‏

‏        ایثار را با پوشیدن خرقه های خونین پدر‏

‏                 تفسیر کردند‏

‏                     ***‏

‏وقتی امام آمد ‏

‏     از دریچه فیضیه ‏

‏          همۀ گرسنگان مصر معرفت را ‏

‏              از نور و ایمان‏

‏               سیراب کرد‏

‏                  ***‏