بهار و او
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

بهار و او

بهار و او

‏بوی خوش لاله زار می آید و او ‏

‏ نرگش، نرگس خمار می آید و او ‏

‏ از دور سوار شال سبزی پیداست ‏

‏ من معتقدم بهار می آید و او‏