حضور 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1374

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 12

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 صاحب امتیاز مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری

زیر نظر هیئت تحریریه

مدیر اجرا و گرافیک: سهراب هادی

‏ ‏

حروفچینی، لیتوگرافی،: مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ دوم پاییز 1375

‏تک شماره: 300 تومان‏

 نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است /  مقالات ارسالی مسترد نمی گردد. /  حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

 نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر ــ خیابان یاسر ــ تلفن: 2288693 ــ فاکس: 2281671