مجله نوجوان 85 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 85 صفحه 15

سوژه طلایی ظهور چه روزها که یک به یک ، غروب شد نیامدی چه بغضها که در گلو ، رسوب شد نیامدی خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد ، نیامدی برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم ، نه ولی برای عده ای ، چه خوب شد نیامدی تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام دوباره صبح ، ظهر ، نه ، غروب شد ، نیامدی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 85صفحه 15