مجله نوجوان 184 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 3

اوقات فراغت 18 ايجاد مصائب غير فرهنگي در اماكن فرهنگي 20 اين صدا از كجا در مياد ؟ 22 مجلس آرايي با 4 سوي علم 24 خواست خداوند چنين بود 26 آهو 28 شوخي شوخي 32 مرغ عشق 34 سرمقاله حامد قاموس مقدم شما هم دعوتين بايد تا حالا ديگر دعوت به دستتان رسيده باشد . كارت دعوت براي شركت در عظيم ترين و زيباترين مهمانيها . چه لذتي دارد مهمان سفره اي باشي كه ميزبانش برايت عزيزترين است و تو را از هر كسي بيشتر دوست دارد ! در طول زمان اين ميهماني هر كاري كهبكني برايت اجر و پاداش در پي دارد ، حتي روزمرّه ترين كارها مثل نشستن ، راه رفتن ، خوابيدن و فكر كردن . اين مهماني ، بهار قرآن هم هست . در طول اين مدت خواندن يك آيه از كتاب خدا و معجزة نبي اكرم به اندازة خواندن تمام قرآن در ماههاي ديگر ارزش دارد . حتي نگاه كردن به آيات و گوش سپردن به آن ها هم بي اجر نيست . قدر اين ماه را بدانيد كه شب هاي قدر نيز در آن است؛ شبهايي كه از هزار سال بهتر و برتر است . شب قدر زمان رقم خوردن تقدير انسانهاست و شبي است كه قرآن در آن نازل شده است . مي دانم كه همة اين چيزها را مي دانيد و بارها و بارها شنيده ايد . اين بار بياييد اين مهماني را طور ديگر آغاز كنيم؛ در ماه رمضان امسال به هر كاري كه خواستيد انجام دهيد ، فكر كنيد؛ فقط همين . به كارهايي هم كه قبلاٌ انجام داده ايد ، فكر كنيد درست مانند لحظة سال تحويل كه همه چيز مثل يك فيلم سينمايي از جلوي چشم آدم مي گذرد . به جاي آن يك لحظه كه تيك تاك ساعت و صداي توپ در كردن و نواي ساز و دهل تمركز آدم را به هم مي ريزد ، يك ماه وقت داريد كه فيلم زندگيتان را آرام آرام و سر فرصت تماشا كنيد . آن وقت خواهيد فهميد كه چرا يك دقيقه فكر كردن با هفتاد سال عبادت برابر است .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 3