مجله نوجوان 184 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 23

اين لامپ آواز از اپراي متروپولتين نيويورك در سراسر آمريكاي شمالي پخش شد . در سال 1913 جمعي از دانشمندان سعي كردند كه صداي موسيقي در تمام جهان شنيده شود ولي جنگ جهاني اول زحمات آن ها را هدر داد . البته احتياجات جنگ ، بيسيم را گسترش داد و در تاريخ 11 نوامبر 1918 تلگراف بيسيم مژده پايان جنگ را به سراسر دنيا مخابره كرد . تاريخ شروع بهره برداري عمومي از راديو در سال 1920 است . نخستين دستگاه پخش راديو و اولين دستگاه هاي پخش منظم راديو در همين سال در انگلستان به كار افتاد و در سال 1926 اولين نشست بين المللي راديويي با شركت بيست و هفت كشور جهان در برلين بر پا شد و آيين نامه مقررات ارتباطات راديويي به تصويب رسيد . رشد فزاينده راديو و مخاطباتش ، آن را به رسانه اي جمعي و فراگير تبديل كرد . ارزاني بهاي راديو ترانزيستوري نيز به پيشرفت اين رسانه در كشور هاي توسعه نيافته كمك كرد . تاريخچه حضور راديو در ايران در سال 1303 ه .ش به همت وزارت جنگ ، مقدمات استفاده از بيسيم در كشورمان فراهم شد . در سال 1305 بيسيم وارد ايران شد . از سال 1311 سامانه بيسيم در ايران توسعه پيدا كرد و در نهايت به توليد راديو منتهي شد . هيئت وزيران روز 2 مهر 1313 استفاده از راديو را تصويب و مقرراتي وضع شد كه طبق آن براي نصب آنتن و استفاده از راديو ،اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود . در سال 1316 مقدمات ايجاد مركز راديو در وزارت پست و تلگراف و تلفن فراهم شد و در پي اين اقدام ،در سال 1317 سازمان پرورش افكار به وجود آمد . اين سازمان داراي گروه هاي مطبوعاتي و سخنراني و نمايش هاي راديويي و موسيقي بود . در 3 ارديبهشت 1319 نخستين دستگاه پخش صدا يا همان راديو در تهران در محل بيسيم واقع در جاده قديم شميران افتتاح شد و در روز 4 ارديبهشت همان سال ،اولين فرستنده راديويي برنامه هاي خود را در ساعت 7 بعد از ظهر پخش كرد . از سال 1319 راديو تهران در بيست و چهار ساعت فقط هشت ساعت برنامه اجرا مي كرد كه شامل اخبار و موسيقي ايراني و گفتار مذهبي و فرهنگي و جغرافيايي و تاريخي بود . در سال 1322 راديو تهران قسمت ديگري به بخش هاي قبلي خود افزود و صبح ها نيز برنامه آن به سه ساعت افزايش يافت . در سال 1324 براي روز هاي تعطيل نيز برنامه هايي مدون پخش مي شد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 23