مجله کودک 430 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 11

Õ لطفاً در مورد مکانیک جامدات توضیح دهید. شما مهندسی مکانیک را فقط در زمینه مواد جامد بلد هستید؟ مایعات و یا گازها هم هر کدام دارای مهندسی جداگانهای در مکانیک هستند؟ مهندسی مکانیک شامل کلیه علوم و فنونی است که با تولید انرژی و استفاده از آن، ایجاد حرکت و تبدیل آن، ساخت قطعات، طراحی و کنترل سیستمهای مکانیکی و حرارتی و... مرتبط است. محاسبات، طراحی و ساخت بسیاری از آنچه که در اطراف خود میبینیم با تکیه بر مهندسی مکانیک انجام گرفته است. مکانیک را میتوان بهطور کلی به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که به حرکت اجسام و بخشی که به تعادل آنها تحت اثر نیروها میپردازد. چنین مباحثی این قابلیت را دارند که دامنه بسیار وسیعی پیدا کنند. تا همین چند دهه قبل رشته الکترومکانیک در مقاطع دانشگاهی کشور ما آموزش داده میشود. رشتهای که همانطور که از نامش پیداست به مهندسی برق و مکانیک میپردازد. اما گسترش پیدا کردن دانش بشر و پیشرفت صنعت به طور فزاینده انسان را نیازمند به داشتن تخصصهای مختلف میکند. همین مسئله سبب ایجاد رشتههایی خاص از دل رشتهها میشود. در حال حاضر در ایران برای مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی، سه گرایش جامدات، سیالات، و ساخت و تولید وجود دارد. گرایش به هر کدام از این شاخهها شما را وارد دنیایی بزرگ میکند. Õ در مورد هریک از این شاخهها توضیح دهید. سروکار بخشی از مهندسی مکانیک طبعاً با حداکثر سرعت: 620 کیلومتر در ساعت وزن: 2630 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 11