مجله کودک 430 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 13

فرمانهای هیدرولیک که به راحتی و نرمی میچرخند و با مقدار کمی چرخش سبب حرکت زیاد چرخها میشوند. به طور خیلی ساده اگر بخواهم بگویم به این صورت است که انتقال نیرو توسط یک روغن یا یک گاز درون لولههایی انجام میگیرد البته ساخت چنین وسایلی چندان هم ساده نیست، کافی است در نظر بگیرید لولههایی که سیال پرفشار را درون خود هدایت میکنند باید به چه میزان تحمل این شرایط را داشته باشند. بههرحال با استفاده از هیدرولیک شاهد این هستیم که یک فرد پای خود را روی پدالی میگذارد و فشار کمی به آن وارد میکند و با این کار جسم خیلی سنگینی جابهجا میشود. Õ و گرایش ساخت و تولیدچیست؟ آنچه یک مهندس مکانیک جامدات یا مهندس سیالات طراحی کرده در نهایت به دست مهندسین مکانیک با گرایش ساخت و تولید میرسد و ساخته میشود. البته در خیلی از چیزهایی که ساخته میشود مهندسی متالورژی، مهندسی شیمی، مهندسی برق و... هم حضور دارند و همانطور که قبلاً هم گفتم فرایند ساخت در بسیاری از وسایل ماحصل مشارکت و همکاری تخصصهای مختلف است که صورت میگیرد. قطعاً ساختن یک سد محصول کار مشترک مهندسینی با تخصصهای مختلف است. از مهندسین عمران بگیرید تا مهندس برق و مهندس مکانیک که عهدهدار طراحی توربین آن هستند. یا صنایع نساجی و یا صنایع چاپ را در نظر بگیرید. تخصصهای مختلفی با هم جمع میشوند تا در نهایت یک دستگاه پارچهای را تولید و یا دستگاهی یک مجله را چاپ میکند. اما بههر حال محاسبات مثلاً مقاومت نخها و یا حرکت تسمه نقالههایی که ورقهای کاغذی را دستگاه چاپ حرکت میدهند از کارهایی است که بر عهده مهندسین مکانیک است. بهطور خیلی کلی میتوان گفت که کار مهندس مکانیک با گرایش ساخت و تولید، این است که طرحی که از طرف مهندس مکانیک به دستش میرسد را بسازد. این افراد با اشراف به فنون ریختهگری، جوشکاری و غیره، ساخت و تولید ماشینآلات مورد نیاز صنایع کشاورزی، صنایع خودروسازی، صنایع هوایی، و... را برعهده دارند. Õ نام هواپیما: ساویا ـ مارچتی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ موتور: سه موتوره «پیاجیو»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 13