مجله کودک 430 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 19

اما ما و شما در حال حاضر در سومین موج یا انقلاب بزرگ بشر قرار گرفتهایم که عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. قرن 21 پایان عصر انقلاب صنعتی و آغاز عصر دانش و مغز افزار بهشمار میآید. در این عصر باید کشورها به تولید علم بپردازند زیرا با وجود فناوریهای ارتباطی دیگر مرزها از بین میرود و هر کشوری که بیشتر تولید عمل کند، مردمانش راحتتر زندگی میکنند. خوشبختانه کشور ما در این زمینه وضعیت نسبتاً خوبی دارد و تولید علم و دانش در کشورمان رو به افزایش است. با پیشرفت و همهگیرشدن عصر سوم انقلاب بشر، یعنی عصر دانش و مغز افزار، باید به اخلاق رایانهای هم مجهز شد. باید یاد گرفت که چگونه در فضای اینترنت و سایر فضاهای ارتباطی مانند یک انسان بااخلاق و مودب حضور پیدا کرد. ما به سرعت وارد جامعه الکترونیکی میشویم و خوب است همانطور که در تولید دانش آن جامعه نقش داریم چندین برابر، معیارهای اخلاقی، دینی، فرهنگی و ملی خودمان را هم در اینترنت و فضاهای مشابه حفظ کنیم. Õ نام هواپیما: کاواساکی توریو Õ کشور سازنده: ژاپن Õ موتور: میتسوبیشی 14 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 19