مجله کودک 430 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 21

Õ طول بال: 11 متر Õ اسلحه: مسلسل 37 میلیمتری کانن ـ دو مسلسل 20 میلیمتری کانن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 21