مجله کودک 430 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 22

نام هواپیما: کاواساکی هاین کشور سازنده: ژاپن موتور: کاواساکی 12 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 22