مجله کودک 430 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 23

Õ حداکثر سرعت: 592 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 2210 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 23