مجله کودک 430 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 24

طول بال: 8 متر و 75 سانتیمتر اسلحه: 4 مسلسل 7/12 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 24