مجله کودک 430 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 27

او میپَرد تا آسمان من میدوم دنبال او یک مَشت عطر پاک گُل میریزد از هر بالِ او  ناگاه خورشید بهار از چشم پنهان میشود باغ قشنگ ما پر از آوازِ باران میشود  در پُشت قابِ پنجره یک شاپرک جا مانده است در زیر باران بهار پروانه تنها مانده است! طول بال: 9 متر اسلحه: دو مسلسل 20 میلیمتری کانن ـ ظرفیت حمل بمب: 120 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 27