مجله کودک 430 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 28

لباستیمهای ملی فوتبال برزیلیها طرفدار آمازون لباس تیم ملی فوتبال برزیل از زرد و سبز تشکیل شده است که نشانه معادن (زرد) و ثروت جنگلی آمازون (سبز) است. کره آبی پرچم برزیل هم نشانه آسمان است که نشانه لیاقت و وسعت هم به حساب میآید. Õ نام هواپیما: میتسوبیشی 46 Ki Õ کشور سازنده: ژاپن Õ موتور: دو موتور میتسوبیشی 14 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 28