مجله کودک 430 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 29

پاراگوئه با پرچم پشت و رو! تنها کشور جهان که پشت و روی پرچمش با هم فرق دارد، پاراگوئه است. پیراهن راه راه قرمز و سفید پاراگوئه از دو رنگ بالا و وسط پرچم کشور منشأ گرفته است. پرتغالیهای قرمز و سبزپوش هانری دریانورد، پرچم قرمز و سبز پرتغال را بهوجود آورده است. تیم ملی این کشور هم گاه یکدست قرمز میپوشند و گاهی با شورت ورزشی سبز Õ حداکثر سرعت: 604 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 3263 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 29