مجله کودک 430 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 30

ورزش هم شد درس؟! متأسفانه بیشتر پدر و مادرها هنگامی که به مدرسه میآیند از هر معلمی و هر درسی سوال میکنند. بجز ورزش! حتی برخی پدر و مادرها به شدت عقیده دارند که باید به فرزندشان نمره بالا در ورزش داده شود. توجیه آنها این است که اگر نمره ورزش بچهام، 20 نشود، معدلش پایین میآید! متأسفانه این نگاه به درس ورزش و تربیت بدنی اصلاً به سود بچهها نیست. سالهاست که در کشورهایی که از نظر ورزشی پیشرفت کردهاند، معلم ورزش، خصوصاً در دوره ابتدایی؛ جایگاه و منزلت خود را به خوبی پیدا کرده است. حتی عقیده بر این است که برخی مفاهیم دشوار درسی در محیط ورزش و بازی بهتر به بچهها منتقل میشود و آنها هم این مفاهیم را در محیط ورزشی بهتر از کلاس درس میفهمند. معلم ورزش، ارتباط مستقیمی با سلامت جسم و روان دانشآموز دارد، حتی معلمان ورزش میتوانند کودکان کمرو و کمتحرک را به شادی و نشاط وادار کنند که کار کمی نیست. پس هم باور کنیم که ورزش هم یک درس مهم و اساسی است. طول بال: 11 متر اسلحه: یک مسلسل 7/7 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 30