مجله کودک 430 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 31

«تردمیل» میتواند خطرناک هم باشد بعضی بچهها در غیاب بزرگترها و حتی در حضور آنها، فوری روی دستگاه «تردمیل» میپرند، دکمه آن را میزنند و به خیال خودشان شروع میکنند به پیادهروی در جا ورزش کردن! متخصصان ورزشی اکیداً توصیه میکنند که استفاده از تردمیل و حتی خرید آن نیاز به برنامهریزی از پیش فکر شده دارد. افرادی که با استفاده غلط از تردمیل دچار صدمههای مفصل و عضلات بدن بهویژه در ناحیه کمر و زانو شدهاند کم نیستند. حتی این صدمات در بچهها هم دیده شده است. چنین افرادی به قصد ثواب کردن و ورزش انجام دادن از تردمیل استفاده میکنند اما کباب میشوند! Õ نام هواپیما: میتسوبیشی هیریو Õ کشور سازنده: ژاپن Õ موتور: دو موتور میتسوبیشی 18 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 31