مجله کودک 430 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 32

«کوچه صمصام» عنوان داستان بلندی است که «حمید رضا نجفی» آن را برای بچههای دوره راهنمایی تحصیل نوشته است. انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم این داستان جذاب و خواندنی را به بهای 800 تومان چاپ و منتشر کرده است. کوچه صمصام از هفت فصل تشکیل شده است که از همان فصل اول، خواننده را جذب قصهی خود میکند. نویسنده، توصیف خوبی از شخصیتهای داستان خود میکند که آنها را برای ما قابل لمس میسازد. بهتر است کمی از فضای داستان را برایتان چاپ کنیم تا بیشتر با آن آشنا شوید. Õ حداکثر سرعت: 537 کیلومتر در ساعت Õ وزن: 8650 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 32