مجله کودک 430 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 430 صفحه 33

کوچه صمصام حمیدرضانجفی امروز بالاخره اسم کوچه عوض شد. دو کارگر شهرداری با لباس آبی، زیر باران با یک نردبان آلومینیومی آمدند. یکی پای نردبان ایستاد و دیگری رفت بالا تابلو را کند. کوچة «صمصام» شد کوچة... اینطور که نمیشود! اصلاً بهتر است از اول بگویم. نه آن هم نمیشود، چون باید خیلی عقب برگردم و با این حواس به قول بابام «پرت و پلا» خیلی چیزها یادم نمیآید و یک وقت حرف بیخودی میزنم. آهان! فهمیدم از آنجا که با هم آشتی کردیم شروع میکنم. «حبیب» را میگویم. غروب بود که فهمیدم بیخود با هم قهر کردیم. دم غروب غصه مثل یک لحاف کرسی رو دل آدم میافتد. هی بیخود نقنق میکنی، دنبال چیزی میگردی که Õ طول بال: 18 متر و 70 سانتیمتر Õ اسلحه: یک مسلسل 20 میلیمتری کانن ـ 5 مسلسل 7/12 میلیمتری ـ ظرفیت حمل بمب: 1070 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 430صفحه 33